border_less

New Page

BORDERLESS_ABD_LOGO_web.jpg

12-13-14 Nisan / April 2019

fotoğraflar / photos : Elif Kahveci

fotoğraflar / photos : Elif Kahveci

border_less ART BOOK DAYS

border_less Art Book Days, yayını olan, metin üzerine çalışan sanatçı ve inisiyatifleri; müze, galeri, kurum, ve enstitüleri bir araya getiren yeni bir platformdur. Sıraselviler Caddesi, Beyoğlu’nda gerçekleşecek olan border_less Art Book Days, yayınevleri ile sanat alanında üreten, söz söyleyen ve paylaşan kişiler arasında yeni ilişkiler geliştirmeyi amaçlar.

Etkinlik Alanı: Sıraselviler Caddesi No:35, Beyoğlu

İletişim

helloborderless@gmail.com

*Giriş ücretsizdir.

border_less Art Book Days 2019 detayları için tıklayın.


Ekran Resmi 2019-05-02 12.43.29.png

border_less ART BOOK DAYS

border_less Art Book Days aims to showcase artists, galleries, initiatives and institutions that have publications and work with texts. The event, centrally located at Sıraselviler Caddesi, Beyoglu will foster the fields of art publishing and art-book making and become a common ground for introductions and interactions between artists, art professionals, public houses, and the public alike.  

Event Venue: Sıraselviler Caddesi No: 35, Beyoğlu

Contact

helloborderless@gmail.com

*Free entrance.

For further details of border_less Art Book Days 2019.


ekip / the TEAM

KURUCU & DİREKTÖR / Founder & Director:

Melek Gençer - Huo Rf

DANIŞMANLAR / Consultants:

Merve Akar Akgün - Atty. Selİm Bİlen

FUAR KİMLİK TASARIMI / Fair Identity Design: studioabraham www.studioabraham.com

GRAFİK VE İLLüSTRASYON / Graphic Design and Illustration: Tolga Tarhan www.tolgatarhan.net

GRAFİK UYGULAMA / DESIGN Application: Esra Arslan

Ekran Resmi 2019-05-02 12.47.40.png
babd
babd
 
babd_talks.jpg

KİTAP FONU

border_less Art Book Days, her edisyon öncesi yapacağı açık çağrı ile üretim aşamasında olan bir sanatçı kitabı için fon sağlar. Danışma kurulunun başvurular arasından değerlendirip seçeceği kitap projesi, Nisan ayı sonunda, border_less sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

border_less Art Book Days Kitap Fonu Katılım Koşulları

Başvuru süreci 31 Mart tarihinde sona ermiştir.

Kitap Fonu Danışma Kurulu

Merve Akar Akgün, Merve Elveren, Nicole O’Rourke, Av. Selim Bilen, Sevim Sancaktar, Mosaic Art Foundation


BOOK FUND

border_less Art Book Days has a fund for an artist book, still in its production phase, and announces the competition for funding through an open call before every edition. The artist book project that is selected to receive funding is chosen by the book fund advisory board and is announced on border_less social media accounts by the end of April.   

The applications were due March 31st.

Book Fund Advisory Board

Merve Akar Akgün, Merve Elveren, Nicole O’Rourke, Atty. Selim Bilen, Sevim Sancaktar, Mosaic Art Foundation


Bu sene 10.000 TL olarak belirlenen border_less Art Book Days Kitap Fonu, Merve Akar Akgün, Selim Bilen, Merve Elveren, Sevim Sancaktar, Nicole O’Rourke ve Mosaic Art Foundation temsilcisinden oluşan danışma kurulu kararıyla iki proje arasında eşit olarak bölünmüştür.

DidemOzbek_Bibliografi_03.jpg

border_less Art Book Days Kitap Fonunu Kazananlardan Didem Özbek, “Türkiye Bibliyografyası”

Yapıtı sözel, işitsel, görsel sanatlara dair okuyucusu, dinleyicisi ya da izleyicisi olan bir çalışma olarak dikkate alırsak, zorunlu ikamet alanı olan cezaevlerinde izole bir hayat sürmek mecburiyetinde bırakılan ‘bazı tutsakların’ bu zorlayıcı durumu tersine çevirerek bu süreçte üretimlerine odaklanabiliyor ve en zor koşullarda dahi yaratıcılıklarını sürdürüyor olmaları sadece o sanatçıları değil, bu ortamda üretimini başardıkları sanat işlerini de ayrıcalıklı kılıyor.

Didem Özbek'in border_less Art Book Days Kitap Fonu desteğiyle gerçekleştireceği bu çalışma ilk etapta kapsamlı bir içerik araştırmasına ihtiyaç duyuyor. İlk etapta Özbek 2019’dan 1940’lara Türkiye cezaevlerinde sözel, işitsel ve görsel sanat alanlarında kim, hangi cezaevinde, ne zaman, hangi işleri üretmiş sorularına cevap arayarak kitabın içeriğini derleyecek. 1928 tarihli orijinal Türkiye Bibliyografyası’nı örnek alarak gerçekleştireceği sanatçı kitabındaysa genel tasarım, sayfa düzeni, cilt, boyut, tipografi ve hatta kullanılan lisan aslının kopyası olacak. Özbek'in Türkiye cezaevlerinde üretilmiş sanat işleri üzerine derleyeceği bu bilgiler bir ihtisas bibliyografisi formatında ve dönemsel fasiküller halinde bir araya gelerek alfabetik,  kronolojik ve gruplanmış listeler halinde bu kitap içerisinde sergilenecek.

RESIMLI_BILGI_EK.jpg

border_less Art Book Days Kitap Fonunu Kazananlardan KartonKitap X Metehan Özcan, “Resimli Bilgi –Ek”

“Resimli Bilgi –Ek’in ardındaki fikir, kitabın “kitap olma” yolculuğunda kendi kendisini tasarlamasına izin vermekte yatıyor. KartonKitap olarak, Resimli Bilgi Ansiklopedisi’ndeki tesadüfi anlam katmanlarını yeniden yaratmak için Metehan Özcan’ın kendi imgelerini bir duvar yüzeyinde bir araya getirmesi alışkanlığını temel alarak, matbaa dilinde “forma” adı verilen 100x70cm’lik beş tabaka kâğıdı birer “duvar” gibi düşünüp imgeleri bu yüzeyler üzerinde bir araya getirdik. Yani formanın sayfa olmadan önceki halini; kitabın “kitap olmadan önceki” halini tasarladık. Beş adet forma katlanıp kesilerek iç içe yerleşip kitaba dönüştüğü anda tüm imajlar parçalanıp, kitabın bütününe yayıldı. “Hesaplanmış rastlantısallık” olarak adlandırdığımız bu yöntem ile sayfalar üzerindeki mizanseni tersine çevirerek karşılıklı gelen sayfaların görsel dilini, kitabın kendi başına yaratmasına imkân tanıdık. Metehan Özcan’ın imgeleri, konvansiyonel kitap üretim tekniklerinin tersine çevrildiği bir senaryoda, bu sefer kesintili kadrajlarla, tuhaf boşluklarla ve düzensizliklerle neredeyse soyut birer görüntülere dönüşüyor. Yalnızca lastik ile bir arada duran sayfalar, her yönden okumaya açık kurgusu ile okuyucunun kendi hikayesini kurmaya olanak verecek bir serbestlik sunuyor. Resimli Bilgi –Ek, KartonKitap ve Metehan Özcan’ın peşine düştüğü anonim olma haline sadık kalarak üç kişinin birlikte kurdukları ortak bir iş olarak sonuçlanıyor.”


BORDERLESS_ABD_DESTEKCI LOGOLARI-2.jpg