border_less
IMG_8176.jpg

Body Pressure (After Bruce Nauman)

Nazli_Gurlek

Body Pressure

(After Bruce Nauman) 2018

Nazlı Gürlek

 

scroll down for text in Turkish

Press as much of the front surface of 

your body (palms in or out, left or right cheek) 

against Earth’s surface as possible. 

 

Press very hard and concentrate on the 

image pressing very hard. 

 

(the image of pressing very hard)

 

Press your front surface and back surface 

toward each other and begin to ignore or

block the thickness of Earth’s surface. (remove 

the Earth’s surface)

 

Think how various parts of your body
press against Earth’s surface; which parts
touch and which do not.


Consider the parts of your back which
press against Earth’s surface; press hard and
feel how the front and back of your
body press together.


Concentrate on the tension in the muscles,
pain where bones meet, fleshy deformations 

that occur under pressure; consider
body hair, perspiration, odors (smells). 

 

This may become a very erotic exercise.

Body Pressure (After Bruce Nauman), Nazlı Gürlek, 2018, photo by Ian Hodder, courtesy of the artist.

This is an adaptation of the work by Bruce Nauman, titled Body Pressure, 1974, © 2002 Bruce Nauman / Artists Rights Society (ARS), New Yor.


Nazlı Gürlek, Beden Basıncı (Bruce Nauman’ın Ardından), 2018

Bedeninin ön yüzeyinin mümkün olduğunca fazla kısmını

Yeryüzü’ne doğru bastır (avuç içlerin yere dönük veya açık olabilir, 

sağ veya sol yanağını yere koyabilirsin).

 

Çok sıkıca bastır ve dikkatini buna yoğunlaştır.

 

(çok sıkıca bastırdığın imgesi)

 

Bedeninin ön ve arka yüzlerini

birbirlerine doğru bastır ve Yeryüzü’nün kalınlığını

yok saymaya veya engellemeye başla. (Yeryüzü’nü

aradan kaldır)

 

Bedeninin çeşitli kısımlarının Yeryüzü’ne nasıl

baskıda bulunduğu üzerine düşün; hangi kısımlar

değiyor ve hangileri değmiyor.

 

Bedeninin arka tarafının Yeryüzü’ne değen kısımlarına 

dikkatini ver; sıkıca bastır ve

bedeninin ön ve arka taraflarının 

uyguladığı basıncı hisset.

 

Kaslardaki gerilime, kemiklerin temas ettiği 

yerlerdeki acıya, baskıdan dolayı 

etlerde oluşan deformasyona dikkatini ver; beden kılları, 

ter, kokular üzerine düşün.


Bu çok erotik bir egzersize dönüşebilir.

 

Beden Basıncı (Bruce Nauman’ın Ardından), Nazlı Gürlek, 2018, sanatçının izniyle.

Bruce Nauman’ın Body Pressure, 1974, © 2002 Bruce Nauman / Artists Rights Society (ARS), New York, adlı işinin bir adaptasyonudur.